بهار بهبودی

نویسنده
46مقاله
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد بانک مرکزی و افزایش کارمزد تراکنش‌ها

اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌ها از 4 تیر

راهنمای فعالسازی سرویس تسهیم فردایی

راهنمای فعالسازی و استفاده از سرویس تسهیم فردایی زرین‌پال

راهنمای دریافت ساده اینماد ویژه پذیرندگان زرین‌پال

راهنمای دریافت ساده اینماد ویژه پذیرندگان زرین‌پال

پیگیری مغایرت تراکنش های پایا

پیگیری مغایرت‌ در تراکنش‌های سامانه پایا

راهنمای استفاده از سرویس عیان

راهنمای فعالسازی و استفاده از سرویس عیان زرین‌پال

لینک پرداخت شناسه‌دار

راهنمای ساخت و ارسال لینک پرداخت شناسه‌دار زرین‌پال

درخواست استرداد وجه

راهنمای ثبت درخواست استرداد وجه زرین‌پال (چطور درخواست استرداد وجه ثبت کنیم؟)

تسویه آنی

راهنمای ثبت درخواست سرویس تسویه پیش از موعد زرین‌پال (چطور تسویه آنی ثبت کنیم؟)