درآمدزایی با فریلنسری

فریلنسری

طی چند سال گذشته، سرعت رشد و پیشرفت زندگی دیجیتال به‌قدری بوده که به واسطه‌ی آن مشاغل زیادی شکل گرفته و تعاریف مختلفی از روش‌های کسب درآمد به وجود آمده است. به عنوان مثال فریلنسری که یکی از مشاغل فردی و بدون وابستگیِ سازمانی است و با وجود تاریخچه‌ی طویلی که دارد، در دسته‌بندی مشاغل جدید جای دارد.