فریلنسری

دسته‌بندی

طی چند سال گذشته، سرعت رشد و پیشرفت زندگی دیجیتال به‌قدری بوده که به واسطه‌ی آن مشاغل زیادی شکل گرفته و تعاریف مختلفی از روش‌های کسب درآمد به وجود آمده است. در این بین بازار کار فردی نیز به شدت گسترش یافته و از شکل مشاغل دولتی و سازمانی خارج شده است. به عنوان مثال فریلنسری (Freelancing) که یکی از مشاغل فردی و بدون وابستگیِ سازمانی است و با وجود تاریخچه‌ی طویلی که دارد، در دسته‌بندی مشاغل جدید جای دارد.

4مقاله
فریلنسری چیست

فنون مذاکره و دریافت هزینه از کارفرما در فریلنسری

خدمات فریلنسری چیست

مهارت‌ های مورد نیاز یک فریلنسر موفق چیست؟

فریلنسر کیست؟

فریلنسر کیست؟ کسب درآمد از فریلنسینگ