اتـاق خبـر زرین‌پال

آیین انعقاد قرارداد همکاری صندوق کارآفرینی امید با سکوی تامین مالی جمعی زرین‌پال (زرین کراود)

صندوق کارآفرینی امید

به گزارش روابط عمومی زرین‌پال، صبح روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ آیین انعقاد قرارداد همکاری صندوق کارآفرینی امید با سکوهای تامین مالی جمعی از جمله زرین‌کراود، پلتفرم تامین مالی جمعی زرین‌پال، با حضور نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و مصطفی امیری مدیرعامل زرین‌پال برگزار شد.

نعمت‌الله رضایی با اشاره به این موضوع که از ۵۰ هزار واحد نیمه تعطیل، نیمه فعال یا راکد حدود ۲۶ هزار طرح در بخش صنعت قرار دارد که ۱۸ هزار واحد در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، تاکید داشت مشکل این واحدها سرمایه در گردش، مباحث بیمه‌ای و حقوقی است که در صورتی برطرف شود شاهد ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی خواهیم شد.

ایشان با اشاره به اینکه صندوق کارآفرینی امید یک نهاد عمومی غیردولتی است، گفت: حتی یک ریال از بودجه دولتی کشور نداریم، بلکه با اهرم قرار دادن دستگاه‌ها و شرکت‌ها به دنبال روش‌های تامین مالی جدید هستیم. در شرایط تحریمی منابع باید به سرعت در اختیار کارآفرینان قرار گیرد تا طرح‌ها به مرحله سرمایه‌گذاری و اجرا در بیایید.

رضایی خاطرنشان کرد: ۲۳۶ نفر از مردم منابع خود را با متوسط سرمایه‌گذاری هفت میلیون تومانی آورده‌اند که در فعال‌سازی طرح‌ها به کار خواهد رفت. این صندوق آمادگی دارد تا منابع سرگردان مردم به بخش مولد اقتصادی اختصاص یابد در همین راستا نرخ سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان را به ۲ درصد کاهش داده‌ایم.

در این مراسم مصطفی امیری در مورد اهمیت تامین مالی جمعی عنوان کرد: بسیاری از کسب و کارهای خرد و متوسط همیشه احتیاج به تامین مالی طرح‌ها داشتند اما تنها روش آن بانک‌ها بود که دریافت اعتبار از آن‌ها مشقات زیادی را داشت. به این ترتیب سعی کردیم با توجه به ظرفیت‌ها و سرمایه‌هایی که در شبکه ارتباطی ما در خود شرکت وجود داشت تجربه‌های موفق را ایجاد کنیم.

مدیرعامل همراه پرداز زرین با ابراز امیدواری نسبت به بزرگ‌ شدن کیک اقتصاد دیجیتال ایران عنوان کرد: زمینه‌ها برای رشد آن محیا خواهد بود اما احتیاج داریم مدل‌های مرسوم را در بعضی جاها شکسته و به سمت زیرساخت‌ها و مدل‌های تجربه‌شده در دنیا برویم. ممکن است این مدل‌ها ریسک‌های خاص خودش را داشته باشد اما بدون ریسک عملا نمی‌شود ارزش جدیدی را ایفا کرد.