اتـاق خبـر زرین‌پال

امضا تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و زرین‌پال

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت

به گزارش روابط عمومی زرین‌پال، تفاهم‌نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و زرین‌پال به امضا آقای مصطفی امیری مدیرعامل زرین‌پال و آقای مسعود جعفری اصطهباناتی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت رسید.

این تفاهم‌نامه به منظور تشریک مساعی در حمایت و گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان و همچنین ارائه کمک‌ها و خدمات به مراکز نوآور و موسسات دانش‌بنیان صورت گرفته است.

در این جلسه تبادل نظر پیرامون نهادهای سرمایه‌گذاری در زیست‌‌بوم نوآوری کشور صورت گرفت و خدمات قابل ارائه به طرح‌ها، استارتاپ‌ها، صاحبان ایده، تیم‌ها و شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان تبیین گشت.

با توجه به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری زرین‌پال بر روی طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان، و همچنین ظرفیت‌های پلتفرم زرین‌کراود در موضوع جمع‌سپاری مالی و تامین سرمایه برای پروژه‌های دانش‌محور، این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه مناسبی برای کمک به رشد این نوع پروژه‌ها و طرح‌ها باشد.

زرین‌پال با هدف ایجاد دریچه‌ای روشن رو به آینده صنعت تجارت الکترونیک و کمک به رشد اقتصاد دیجیتال ایران به وسیله تسهیل‌گری در توسعه‌ی طرح‌های دانش‌بنیان، مقدمات تامین سرمایه بر روی طرح‌های نوآورانه را در فرآیندی ساده فراهم کرده است.

در این جلسه، به منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های زرین‌پال و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت در راستای تحقق اهداف طرفین، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا و تبادل گردید.