اتـاق خبـر زرین‌پال

مصطفی امیری با ۱۳۹۶ رای، منتخب هفتمین دوره از انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شد.

انتخابات دوره هفتم هیات رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۹ به صورت الکترونیکی برگزار شد. مصطفی امیری مدیرعامل زرین‌پال به عنوان کاندیدای این دوره از انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با کسب ۱۳۹۶ رای منتخب حضور در هفتمین دوره از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شد.

اسامی انتخاب‌شده در بخش‌ شرکت‌ها به شرح زیر است:
بهناز آریا ۱۸۳۰ رای
حسین اسلامی ۱۷۸۵ رای
علی حکیم جوادی ۱۷۷۹ رای
آزاد معروفی ۱۷۷۵ رای
حمید بابادی نیا ۱۶۳۵ رای
مسعود شکرانی۱۵۶۶ رای
حسام اسدی ۱۴۸۴ رای
فرهاد کرم زاده ۱۴۵۳ رای
احسان زرین بخش ۱۴۵۲ رای
سید مجید اورعی ۱۴۲۴ رای
محمد رضا کاظمی ۱۳۹۷ رای
مصطفی امیری ۱۳۹۶ رای
حمید فروزنده ۱۳۸۷ رای
مظاهر مرجانی ۱۳۸۲ رای
حسین ریاضی اصفهانی ۱۳۳۹ رای

همچنین افراد زیر به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند:
صائبه سلوکی ۱۳۳۱ رای
مهدی خدادادی ۱۳۳۱
اشکان امیرزاده ابراهیمی ۱۳۲۳

در بخش فروشگاه‌ها نیز افراد نیز برگزیده شدند:
علی اشتری ۱۹ رای
مسعود رجب‌زاده ۱۸ رای
رضا حیدری رنجبر ۱۷ رای

ابراهیم درستی نیز با ۱۲ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

نتایج در بخش مشاوران نیز به شرح زیر است:
محمد حسن گلستانه ۴۲۲ رای
علیرضا کشاورز ۳۸۵ رای
محمد رضا مهرآزما ۳۶۳ رای
صادق فرامرزی نیز با ۲۰۲ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

همچنین سعید امامی با ۱۵۱۰ رای به عنوان بازرس انتخاب شد و علیرضا خداکرمی با ۱۱۱۶ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

طبق اعلام نصر تهران در این مشارکت در این انتخابات در بخش شرکت‌ها ۴۲.۰۳ درصد، در بخش فروشگاه‌ها ۸۸.۲۴ درصد، در بخش مشاوران ۶۹.۲۸ درصد و در بخش اشخاص حقیقی ۷۶.۴۶ درصد بوده است.