هوش مصنوعی

دسته‌بندی
2مقاله
هوش مصنوعی در صنعت پرداخت

هوش مصنوعی در صنعت پرداخت چه کاربردی دارد و چه تحولاتی در آن ایجاد خواهد کرد؟