مالیات

دسته‌بندی
13مقاله
مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

مالیات استارت آپ ها

هر آنچه که باید از معافیت مالیاتی و مالیات استارت آپ ها بدانید

کد مالیاتی چیست

کد مالیاتی چیست و چگونه کد مالیاتی بگیریم؟

اینتا کد مالیاتی

اینتاکد مالیاتی چیست و چگونه آن را فعال کنیم؟

مالیات دستگاه کارتخوان

مالیات دستگاه کارتخوان چقدر است و چگونه باید پرداخت شود؟

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی چیست؟ و به چه کسب و کارهایی تعلق می‌گیرد؟

گپ‌و‌گفت مالیاتی برای قطع درگاه پرداخت با حضور مدیران پرداخت‌یاری و متخصصین

تشکیل پرونده‌ی مالیاتی چه دغدغه‌هایی به دنبال داشته است