مالیات

دسته‌بندی
29مقاله
مالیات شرکت زیان ده

نحوه محاسبه مالیات شرکت زیان ده

نرخ مقطوع مالیات

نرخ مقطوع مالیات چیست؟ درآمدهای مشمول مالیات مقطوع کدام‌اند؟

صورتحساب الکترونیکی مالیاتی چیست؟

صورتحساب الکترونیکی مالیاتی چیست؟(هر آنچه که باید بدانید)

سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟ (صفر تا صد سامانه مودیان)

نرخ صفر مالیات

نرخ صفر مالیات چیست؟و چه تفاوتی با معافیت مالیاتی دارد؟

کلاسه پرونده مالیاتی

کلاسه پرونده مالیاتی چیست؟+ نحوه دریافت کلاسه پرونده مالیاتی

شناسه یکتا حافظه مالیاتی

شناسه یکتا حافظه مالیاتی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

سال مالیاتی

سال مالیاتی چیست؟ و چه تفاوتی با سال مالی دارد؟