فینتک

دسته‌بندی
31مقاله
پرداخت ارزی چیست؟

پرداخت ارزی: آسان ترین راه برای خرید آنلاین از فروشگاه های خارجی

کراودفاندینگ چیست؟

کراودفاندینگ(Crowdfunding) چیست؟و روش های تامین مالی جمعی کدامند؟

فین تک چیست؟

فین تک چیست؟ و فین تک های موفق ایرانی کدامند؟

اینشورتک

اینشورتک یا فناوری بیمه چیست؟ و چه تاثیری بر صنعت بیمه می گذارد؟

پی‌تک

پی‌تک (Pay Tech) چیست؟ و چه تغییری در آینده پرداخت ایجاد می‌کند؟

استراتژی بازاریابی فین تک

9 استراتژی بازاریابی فین تک در سال 2022 که نباید آنها را فراموش کنید.