تایید درگاه پرداخت


نام دامنه slmming.ir
نام وب‌سایت اسلیمینگ ایران
صاحب امتیاز رضا شقاقی نژادتهرانی
تاريخ شروع فعاليت فروردین‌ماه 1391
شماره حساب زرين پال 47426
سطح کاربری نقره‌ای