تایید درگاه پرداخت


نام دامنه jahanscan.ir
نام وب‌سایت جهان اسکن
صاحب امتیاز شکیب پپدنی حیدری
تاريخ شروع فعاليت اردیبهشت‌ماه 1395
شماره حساب زرين پال 143114
سطح کاربری نقره‌ای