تایید درگاه پرداخت


نام دامنه berit.ir
نام وب‌سایت فروشگاه بیورر
صاحب امتیاز مصطفی کریمی قراگوزایل
تاريخ شروع فعاليت فروردین‌ماه 1395
شماره حساب زرين پال 138023
سطح کاربری نقره‌ای