تایید درگاه پرداخت


نام دامنه shast.ir
نام وب‌سایت شست
صاحب امتیاز معین دلیلیان
تاریخ اتمام قرارداد 1397-01-07
شماره حساب زرين پال 137639
سطح کاربری نقره‌ای