تایید درگاه پرداخت


نام دامنه shast.ir
نام وب‌سایت شست
صاحب امتیاز امیرمحمد دلیلیان
تاریخ اتمام قرارداد 1397-07-11
شماره حساب زرين پال 255126
سطح کاربری نقره‌ای