تایید درگاه پرداخت


نام دامنه shast.ir
نام وب‌سایت شست
صاحب امتیاز امیرمحمد دلیلیان
تاريخ شروع فعاليت اسفند‌ماه 1395
شماره حساب زرين پال 255126
سطح کاربری نقره‌ای