تایید درگاه پرداخت


نام دامنه pars-afzar.ir
نام وب‌سایت پارس افزار
صاحب امتیاز مهزیار مرعی
تاریخ اتمام قرارداد 1396-09-20
شماره حساب زرين پال 234864
سطح کاربری نقره‌ای