تایید درگاه پرداخت


نام دامنه hirkantarjome.ir
نام وب‌سایت مرکز تخصصی هیرکان ترجمه
صاحب امتیاز غلامعلی میرعلی کتولی
تاريخ شروع فعاليت دی‌ماه 1395
شماره حساب زرين پال 242720
سطح کاربری نقره‌ای