تایید درگاه پرداخت


نام دامنه download-kade.ir
نام وب‌سایت دانلودکده
صاحب امتیاز سیدحسین اسلامی
تاريخ شروع فعاليت آبان‌ماه 1395
شماره حساب زرين پال 233757
سطح کاربری نقره‌ای