تایید درگاه پرداخت


نام دامنه blindgram.ir
نام وب‌سایت نرم افزار بِلایْنْدْگِرام
صاحب امتیاز علی مصلحی
تاريخ شروع فعاليت شهریور‌ماه 1396
شماره حساب زرين پال 297473
سطح کاربری نقره‌ای