تایید درگاه پرداخت


نام دامنه 8r8.ir
نام وب‌سایت 8r8.ir
صاحب امتیاز پیمان امیدی آلی گر
تاريخ شروع فعاليت مرداد‌ماه 1394
شماره حساب زرين پال 123275
سطح کاربری نقره‌ای