همه ما مسئولیم

یلدا، بهانه ای است برای دوباره جمع شدن. امسال می‌خواهیم در کنار هم از دغدغه ها و امیدهایمان برای ماندن و ادامه دادن صحبت کنیم. ما معتقدیم همه ما مسئولیم تا مسیر رشد کسب و کار خودمان را ادامه دهیم. از شما می‌خواهیم با ما همراه شوید و تجربیات و نظرات خود را با #مسئولیم به اشتراک بگذارید.

می خواهم کسب وکار آنلاین خود را گسترش دهم

زرین پال خود را برای حمایت از کسب‌وکارها و همراه بودن در کنار آنها مسئول می داند. اگر قصد گسترش و یا راه اندازی کسب‌وکار آنلاین خود را دارید، می‌توانید مسیر آموزشی گسترش کسب‌وکار را از همینجا شروع کنید.

می‌خواهم به سایر کسب‌وکارهای آنلاین کمک کنم

اگر شما دارای مهارتی هستید و خود را برای حمایت و یاری‌رساندن به راه‌اندازی و گسترش سایر کسب‌وکارها مسئول می‌دانید. می‌توانید همکاری‌تان را از همینجا شروع کنید.