کارت اعتباری چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

کارت‌های اعتباری (Credit Card) وام‌های بدون وثیقه می‌باشند. یک سری وام کوچک بدون وثیقه که محبوب‌ترین و قابل انعطاف‌ترین منبع اعتبار برای اشخاص است. در واقع کارت‌های اعتباری شبیه وام هستند اما صرف هزینه‌ها و نیازهای روزانه می‌شوند به تدریج مصرف می‌شوند نه یک‌باره، مثل ویزا و مستر‌کارت. احتمالا همین دو خط برای سوال کارت اعتباری چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید، کافی باشد و ۲ نمره‌ی کامل این سوال را گرفته باشیم اما بهتر است بیشتر و بهتر راجع‌به

ادامه مطلب