حساب حسابه، کاکا برادر، وقتی دَنگی‌دُنگی وسط باشه!

برای همه پیش اومده که یه تعدادی بلیت سینما تهیه کنیم، یا بعد سینما شام رو حساب کنیم و یا خیلی کارها و مثال‌های دیگه. اگه همه‌اش به حساب ماست که نوش جون بقیه ؛) اما اگه قراره حساب حساب باشه و کاکا برادر، پس هرکسی باید دُنگ خودش رو به کسی که  همه‌ی این هزینه‌ها رو متقبل شده پرداخت کنه.